Pressemelding: Ydalir bhg. på rødt nivå.

Se vedlegg.

Pressemelding fra Elverum kommune torsdag 23.sept.2020 (002)

En påminnelse om at vi fortsatt må være nøye i vårt arbeid for å beskytte oss mot Covid 19.

Mvh. styrer.