Åpningstider fremover..

Vi vil fortsatt ha de samme åpningstidene som vi har pr. nå, inntil videre.

Hei.

Som vi daglig nå ser og hører gjennom media, er det fortsatt et stykke igjen til vi kan innføre grønt nivå og vende tilbake til normalen... 

Vi befinner oss fortsatt på gult nivå, med reduserte åpningstider. For vår del vil dette si at åpningstiden fortsatt vil være kl. 6.45-16.30, inntil videre. Det vil ikke bli noen forandring på dette, før vi evt. får ny beksjed fra kommunelege og barnehagesjef. 

Vi har utarbeidet beredskapsplaner for alle nivå, og vi må alle være forberedt på at vi plutselig befinner oss på rødt nivå igjen, med enda mer reduserte åpningstider igjen. 

Så fortsett den gode jobben med å være nøye med smittevernet, og vårt gode samarbeid mellom barnehage og foreldre!

Ta vare på hverandre. 

 

Mvh. styrer