Saksliste årsmøtet.

Vedlagt ligger den endelige sakslisten for vårt årsmøte i barnehagen.

Saksliste årsmøte 2021

 

Årsmøtet avholdes torsdag 25. mars kl. 18, digitalt via TEAMS. 

Innkalling blir sendt medlemmene pr. mail med møtelink. 

 

Styrer.