Nyhetsarkiv

 • Planleggingsdager 2023/2024.

  Vi har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår, og neste barnehageår er dette følgende datoer:
  - 17. og 18.august 2023.
  - 24.november 2023.
  - 2.februar 2024.
  - 10.mai 2024.

 • Innkalling, årsmøte i barnehagen.

  Årsmøtet i barnehagen blir torsdag 23. mars 2023 kl. 18-20. Årsmøtet avholdes med fysisk oppmøte i barnehagen. Det vil bli påmelding. Frist for innmelding av saker fra foreldrene er satt til 15. mars 2023. Saker meldes inn til eierstyrets leder, Michelle S. Ekeberg på e-post: michellebergersen@gmail.com

 • Stilling ledig!

  Trykk linken for mer info.

 • Årsmøte i barnehagen 23.mars.

  Det blir årsmøte i barnehagen 23.mars kl. 18. Vi oppfordrer dere til å vise deres engasjement for barnehagen, ved å delta på dette møtet.
  Årsmøtet er foretakets øverste organ.

 • Endring i vårt plasstilbud fra 1.august 2023.

  Fra 1.august 2023, vil barnehagen kun tilby 100% plasser. Dette av økonomiske årsaker. Kort fortalt får barnehagen mer tilskudd for en 100% plass, enn for reduserte plasser. Og i de fleste tilfeller må vi ha like stor bemanning ved en redusert plass, som ved en full plass. Dermed blir kostnadene for store ved å tilby reduserte plasser slik den økonomiske situasjonen i dag er for oss i barnehagen.

 • Ny makspris fra 1.januar 2023

  Stortinget har bestemt at det blir ny makspris i barnehager fra og med 1.januar 2023, og den er på 3000 kr. per måned. Dermed blir det også slik for oss.

 • Romjulen hos oss.

  Det er i dag kommet ut et skriv med svarslipp for påmelding til romjulen 2022, ligger i hylla til barna.
  Minner igjen om at barnehagens vedtekter sier at vi stenger om det er påmeldt 7 barn, eller færre i romjulen.
  Svarfrist er satt til torsdag 24.november.
  Ta kontakt med styrer om du/dere får trøbbel med svarfrist eller andre spørsmål vedr. dette skrivet.
  Mvh. styrer

 • Når må barnet være hjemme fra barnehagen?

  Vi er i en periode hvor det er en del sykdom hos små og store i tilknytning til barnehagen, og om du følger linken under kan du lese om hva som gjelder i forhold til når barnet må være hjemme fra barnehagen.

  https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

 • Foreldremøte.

  Det blir foreldremøte i barnehagen tirsdag 20.september kl. 18-19.30.
  Vi samles først felles ute til en liten prat, før vi går avdelingsvis hvor vi bruker det meste av tiden denne kvelden.

 • Sommerstengt i uke 29 og 30 i 2023.

  SU bestemte på gårsdagens møte, at barnehagen holder sommerstengt i uke 29 og 30 neste sommer.

 • Ny leder og nestleder i samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen.

  I går hadde nye SU sitt første møte i barnehagen. Det er sånn at SU konstituerer seg selv, og her ble Michelle B. Ekeberg valgt som ny leder, og Anette Hansen ble nestleder.

 • Barnehagen sin helsesøster, er....

  Informasjon om kontakt-helsesykepleier for barnehagen.

  Elverum kommune jobber for at barnehagene og andre støttetjenester som helsestasjonen skal jobbe enda tettere sammen. Helsesykepleier i vår barnehage er Nina Syljeset. Hun følger opp ditt barn etter 15-månederskontrollen. Bakgrunnen er å øke det tverrfaglige samarbeidet mellom de som jobber med barn i kommunen slik at barn og familier får best mulig helhetlig oppfølging.

  Hvis du har spørsmål ta kontakt med helsestasjonen 0-5 år i Enhet for forebyggende tjenester på telefon: 62 43 60 60.

 • Planleggingsdager 2022/2023.

  Planleggingsdager for barnehageåret 2022/2023 er:

  11. og 12. august, 25. november, 27. januar og 19. mai.

 • Vælkømmin tilbake etter sommerferien!

  Mandag 1. august åpner barnehagen igjen for de som er ferdige med ferien, og ikke minst for noen helt nye barn.
  Vi håper dere har hatt en bra sommer, og vi gleder oss til å treffe dere igjen. Det blir også spennende å bli kjent med dere som er helt nye hos oss.
  Våre åpningstider er fortsatt kl. 6.45 - 16.30.
  Vi blir mye felles første uka.

  Vi ses snart... :)

  Mvh. styrer

 • Sommerfest i barnehagen.

  SU inviterer til årets sommerfest i barnehagen!

 • Info om foreldrebetaling i barnehager.

  Se vedlegg for info om foreldrebetaling.

 • Årsmøtet i barnehagen ble avholdt 23. mars 2022.

  Årsmøtet i barnehagen ble avholdt onsdag 23. mars 2022.
  Årsmøtet er barnehagens høyeste organ, hvor alle betalende medlemmer har mulighet til å møte, og med stemmerett, stemme over saker som tas opp vedrørende barnehagen.
  Årsmøteprotokollen blir liggende fremme på kontoret for gjennomlesing til de som ønsker dette, til etter påske.

 • Påskeferie i barnehagen.

  Barnehagen er åpent som vanlig mandag 11. april og tirsdag 12. april, men vi er stengt onsdag 13. april på grunn av for få påmeldte barn. Dette er i henhold til våre vedtekter.
  Vi ønsker alle en god påske da den tid kommer!

 • Påsken 2022.

  Til info, så er barnehagen stengt fra kl. 12 onsdag 13. april til og med mandag 18.april.
  Det er påmelding for dagene i påskeuka, mandag 11. april til og med onsdag 13. april. Om det er påmeldt 7 barn eller mindre, stenger vi iht. våre vedtekter.

 • Saksliste årsmøtet.

  Da det ikke er meldt inn noen saker til årsmøtet, blir den "foreløpige sakslista" som ble utlagt tidligere, gjeldende:
  1) Valg av møteleder, og to til å underskrive protokollen. 2) Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. 3) Godkjenning av årsmelding og regnskap (Årsmelding blir sendt ut til medlemmene). 4) Fastsettelse av foreldrepenger, kostpenger, søskenmoderasjon og kontingentens størrelse. 5) Fastsette budsjettet. 6) Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomite.

 • Jod tabletter.

  Hei.
  Dersom sentrale myndigheter anbefaler det så vil kommunen distribuere jod tabletter til innbyggere under 18 år via skoler, barnehager og helsestasjon. Foresatte i barnehage vil få melding via Kidplan/sms om henting på barnehage.

  Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

  Med hilsen styrer.

 • Hjerteromsmøte nr. 2 / foreldremøte.

  Vi inviterer dere foreldre til det andre Hjerteromsmøte her i barnehagen onsdag 30. mars kl. 18.

 • Årets basar, en suksess!

  Vi fikk inn ca. 50 000 kr på årets basar! Dette er vi meget takknemlig for, og vi ønsker takke alle som kjøpte lodd, alle som ga gevinster, og SU som sto for selve jobben med basaren. Tusen takk!

  Se vår takkeliste over bedrifter som støttet oss med gevinster:

 • Foreløpig saksliste, årsmøte.

  Minner om fristen (10.mars) for å melde inn saker til årsmøte 23. mars. Meldes eierstyrets leder, Michelle S. Ekeberg på e-post: michellebergersen@gmail.com
  Foreløpig saksliste:
  1) Valg av møteleder, og to til å underskrive protokollen.
  2) Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  3) Godkjenning av årsmelding og regnskap (Årsmelding blir sendt ut til medlemmene).
  4) Fastsettelse av foreldrepenger, kostpenger, søskenmoderasjon og kontingentens størrelse.
  5) Fastsette budsjettet.
  6) Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomite.
  7) Innkomne saker.
  8) Evt.

 • Lettelser i smittevernet.

  Korona: Tilbake til en mer normal hverdag i barnehager og skoler

  Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal barnehage- og skolehverdag.

  Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder, og skal bare brukes lokalt hvis kommunen mener smittesituasjonen krever det.

 • Årsmøte onsdag 23. mars.

  Årsmøtet i barnehagen blir onsdag 23. mars 2022 kl. 18.30-20. Vi satser på at årsmøtet kan avholdes med fysisk oppmøte i barnehagen. Det vil bli påmelding. Frist for innmelding av saker fra foreldrene er satt til 10. mars 2022. Saker meldes inn til eierstyrets leder, Michelle S. Ekeberg på e-post: michellebergersen@gmail.com

 • Oppdatering i Kidplan.

  Kopier linken og lim inn i adressefeltet, og les dere opp på oppdatering i Kidplan.

  PS: App`n må oppdateres for å fungere som den skal.

  https://pblmentor.no/torsdag-10-februar-kommer-nye-oppdateringer-i-kidplan/

 • Vanlige spørsmål m/svar fra foreldre til kommuneoverlege vedr. karantene, testing osv.

  Følg linken:

 • Grønt nivå!

  Fra og med mandag 31.januar blir det grønt nivå med normale åpningstider igjen. Åpningstiden er da kl. 6.45-16.30. NB: Det er fortsatt et høyt smittetrykk i kommunen, og åpningstider og smittenivå kan endre seg raskt, fra en dag til neste. Dette vil bli varslet foreldrene via sms. Barn med symptomer skal være hjemme.

 • Vaksine fra fylte 5 år.

  Hei! Barn i årskull 2010-2016 og de i årskull 2017 fra fylte 5 år, kan få koronavaksine dersom foresatte ønsker det.

  Les eventuelt mer på kommunens nettside. Her kan dere også registrere ønske om vaksine, slik at vi kan kontakte dere for å avtale time.
  https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/vaksinasjonstilbudet-apnes-for-barn-og-unge-i-alderen-5-11-ar
  Mvh Vaksinekontoret (tlf. 915 35 009)

 • Sommerstengt i uke 29 og 30.

  Barnehagens samarbeidsutvalg (SU), har bestemt at barnehagen blir sommerstengt i uke 29 og 30 til sommeren.

 • Raskt økende smittetrykk i Elverum kommune.

  Smitten øker raskt i Elverum kommune, og vi må være forberedt på å få smitte i barnehagen, og også at vi må gå over til rødt nivå relativt raskt. Det forventes nå sterkt økende smitte i månedsskiftet januar/februar. Så da må alle forberede seg så godt de kan på dette. Vi vil holde dere oppdatert, og informere dere så godt vi kan fremover.

 • Planleggingsdag 28. januar.

  Minner om at barnehagen er stengt grunnet planleggingsdag fredag 28. januar.

 • Elverum kommune har besluttet å videreføre dagens tiltak på gult nivå i barnehager.

  Det gjøres fortløpende vurderinger om behov for å endre tiltak. Ved økt sykefravær kan det bli nødvendig med ytterligere tiltak i den enkelte barnehage eller generelle tiltak for alle barnehagene i kommunen.

  Foreløpig videreføres dagens tiltak ut uke 3, men vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer dersom lokale helsemyndigheter mener det er nødvendig.

  Dersom du eller barnet ditt tester positivt på hurtigtest, kan du selv registrere dette.

  Informasjon om dette finner du på kommunens hjemmeside: https://www.elverum.kommune.no/informasjon-om-korona-viruset

 • Fortsatt gult nivå.

  Det er som nevnt tidligere, fortsatt gult nivå i barnehager i Elverum kommune til annen info kommer. Det vil si at det fortsatt er samme smittevern og reduserte åpningstider som den siste tiden.

 • Kommentar til hurtigtesting.

  Elverum kommune ønsker i dag å presisere at det er ingen barn som skal presses til å ta en hurtigtest. Men at det er "sterkt anbefalt". Barn som ikke vil la seg teste, må følges opp ekstra godt for symptomer, understreker de. Så da er dette også det vi forholder oss til her i Sørskogbygda. Kommunen beklager også om denne infoen ikke er kommet godt nok ut til foreldrene i barnehagene i Elverum i forkant av oppstarten etter nyttår.

 • HURTIGTESTING FØR OPPSTART ETTER NYTTÅR!

  Elverum kommune iverksetter hurtigtesting av barn og ansatte i barnehagene i kommunen før oppstart etter nyttår.
  Formålet med at alle ansatte og barn tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i barnehagene.
  Testen skal skje innen 24 timer før oppmøte i barnehagen.

 • God jul og godt nyttår!

  Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nyttår!

  Nyt tiden, senk skuldrene, bruk TID med unga, og vær gode med hverandre.

  Så ses vi igjen på nyåret :)

 • Julestengt og gult nivå etter nyttår.

  Julestengt.
  Som tidligere offentliggjort (7.desember), er det stengt hos oss i jula i henhold til våre vedtekter.

  Gult nivå.
  Vi har nå hatt reduserte åpningstider grunnet gult nivå i kommunen, og dette vil bli videreført etter nyttår, og så lenge Elverum kommune befinner seg på gult nivå.

 • Gult nivå innføres fra og med tirsdag 14.desember.

  Da ble det altså gult nivå igjen, og denne gangen er enkelte smittevernregler noe innskjerpet.
  Eierstyret i barnehagen har bestemt at vi forholder oss til de samme smittevernregler som de kommunale barnehagene i Elverum.
  Åpningstiden blir redusert, så vi er åpne kl. 7.30-16, fra og med 14.desember - 30.desember. Familier hvor begge foreldre har samfunnskritisk stilling, kan ta kontakt for avtale (se eget skriv fra kommunen i vedlegget).

 • Anbefaling om gult nivå.

  Det er kommet anbefalinger om gult nivå i barnehagene i Elverum kommune, av kommuneoverlegen. Mandag vil gå som normalt, dette vil evt. gjelde fra og med tirsdag. Det kan bl.a. bli mer redusert åpningstid frem mot jul. Mer informasjon kommer på mandag 13. desember.

 • Ny makspris i barnehagen?

  Solberg-regjeringen har foreslått å øke maksprisen i barnehager med 85 kr. fra og med 1. januar 2022.
  Om dette blir godkjent i Stortinget nå i desember, vil økningen tre i kraft fra og med 1.januar. Dette vil også gjelde oss, da vedtektene sier at vi til enhver tid følger maksprisen satt av Stortinget.

 • Julestengt.

  Barnehagen holder stengt fra og med 24. desember, til og med 31. desember grunnet for få påmeldte barn.
  Dette gjøres i henhold til barnehagens vedtekter.

 • Fristen for spørreundersøkelsen i Kultur For Læring nærmer seg.

  Minner om at dere som har godkjent deltagelse på spørreundersøkelsen i KFL, går inn på nettet og besvarer spørreundersøkelsen. Frist 3. desember.

 • Påmelding julen 2021.

  Jula nærmer seg, og vi ønsker vite hvem som kommer i barnehagen dagene før jul, og i romjula.

 • Basaren 2022

  Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen, er godt i gang med forberedelsene til basaren på nyåret.

 • Markering 24.november! Vi oppfordrer: Hent barna kl. 14!

  I forbindelse regjeringens foreslåtte kutt i tilskudd til private barnehager, med alle de negative følgende dette vil få, markerer de fleste av landets private barnehager sin motstand mot dette i dag kl. 14.

 • Julegrantenning.

  Velkommen til julegrantenning på Sørskogbygda skole søndag 28.november kl. 17.45.

 • Grønt nivå.

  Da er vi tilbake grønt nivå igjen fra og med mandag 22. november.

 • GULT NIVÅ innføres igjen fra og med 04.11.2021.

  Det innføres gult nivå i alle barnehager i Elverum kommune fra og med torsdag 4.november, til og med fredag 12. november, i første omgang.
  Dette innebærer at vi må innføre noen smitteverntiltak igjen, bl.a. disse:
  - Ingen sjuke møter i barnehagen.
  - Alle må vaske hender ved levering og henting av barn.
  - Skal vi inn i garderoben ved innetid, må vi ringe på og vente på å bli hentet av personalet.
  - Det vil bli mest mulig utetid.
  - Barna skal kun være i sin egen kohort, dvs. på sin egen avdeling. To avdelinger kan samarbeide noe morgen og ettermiddag.

 • Kultur for læring (KFL), info om spørreundersøkelse.

  I forbindelse barnehagen sin deltagelse i prosjektet KFL i regi av Høgskolen Innlandet, er vi nå inne i siste år av prosjektet. Vi har vært med siden oppstarten i 2017, og prosjektet avsluttes nå til våren 2022.
  Dette er nå den siste spørreundersøkelsen dere skal delta på i dette prosjektet, for noen er dette helt nytt, mens for andre er dette kjent stoff.
  Vi ønsker at flest mulig av dere deltar, slik at vi som barnehage kan bli best mulig, for deres og fremtidige barn her hos oss.

 • Din Kidplan app må nå oppdateres.

  PBL har gjort justeringer i Kidplan, slik at dere må oppdatere appen deres. Ny versjon gjelder fra og med torsdag morgen (21/10).

 • Korona - Tilbake til normalen i barnehager og skoler.

  Fra lørdag 25. september kl. 16 går vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

 • Foreldrenes verdivalg for barnehageåret 2021/2022.

  Vi hadde et godt og givende foreldremøte i barnehagen i går, hvor hoveddelen var vårt første Hjerteromsmøte, og arbeid med verdier. Foreldrene leverte en imponerende innsats!

 • HØSTMARKED TORSDAG 16/9-21.

  Invitasjon til høstmarkedet.

 • Foreldremøte med obligatorisk Hjerteromsmøte.

  Onsdag 22. september er det foreldremøte i barnehagen, kl. 18-20. Foreldremøtet blir todelt, hvor den første delen er et obligatorisk Hjerteromsmøte, dvs. at hvert barn må ha en representant tilstede. Den andre og siste delen av møtet, blir avdelingsvis, hvor dere er på avdelingen deres barn tilhører.

 • HØSTMARKED I BARNEHAGEN.

  Samarbeidsutvalget (SU) inviterer til høstmarked i barnehagen torsdag 16. september.

 • Sørskogbygdadagen 2021 (UTSATT til 18. september!)

  Sørskogbygdadagen ser igjen dagens lys etter mange års opphold! Barnehagen ønsker også å bidra denne dagen på et slags vis, og vi står alle sammen for bygda vår. Derfor reklamerer vi litt for denne dagen her.

 • Planleggingsdager.

  Torsdag 12. og fredag 13. august er barnehagen stengt grunnet planleggingsdager.

 • Hjerterom.

  Vi i Sørskogbygda naturbarnehage skal nå delta i et verdiarbeid i regi Elverum kommune, kalt Hjerterom.

 • Grønt nivå.

  Vi starter det nye barnehageåret på grønt nivå, det er positivt!

 • NYE ÅPNINGSTIDER.

  Fra og med 2. august 2021, vil barnehagen være åpen fra kl. 6.45 - 16.30.
  Dette blir da nye normale åpningstider for barnehagen. Det planlegges ut fra grønt nivå etter sommerferien.

 • GOD SOMMER!

  En sommerhilsen til dere.

 • Planleggingsdager 2021/2022

  Vi har som vanlig 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, og vi følger i hovedsak kommunens sine planleggingsdager da det kan være lagt opp til felles opplegg slike dager.

 • Fotografering i barnehagen.

  Tirsdag 29. juni blir det fotografering i barnehagen. Dette skjer utendørs. Vi starter på Ekorn kl. 10, deretter Hare og så Elg.

 • DUGNAD torsdag 17. juni

  Minner om dugnaden torsdag 17.juni kl. 17 - ca. 19.30, her i barnehagen.

 • DUGNAD.

  Dugnad i barnehagen torsdag 17. juni kl. 17 - ca. 19.30.

 • Behovsundersøkelse, åpningstider fremover.

  Behovsundersøkelse for fremtidige åpningstider i Sørskogbygda naturbarnehage sa.

 • Barnehagen stengt.

  Hei.
  Vi minner om at barnehagen er stengt torsdag 13. mai (Kristihimmelfartsdag), og fredag 14. mai (planleggingsdag). Vi er jo også stengt på mandag 17.mai så klart.

  Vi ønsker alle en strålende lang hælj!

  Mvh. Styrer

 • Sommerferie 2021.

  Barnehagen er også i år sommerstengt i uke 29 og 30, som bestemt av SU.
  Vi ønsker nå oversikt over barnas sommerferie her hos oss, slik at også de ansatte kan få planlagt sin ferie.
  Ferielappen er lagt i barna sin hylle, og svarfrist er satt til fredag 23. april.

 • Munnbind anbefalt.

  Det anbefales å bruke munnbind ved levering og henting i barnehagen.

 • Hodelus.

  I helgen er det klart for den årlige hodeluskampanjen for barn (og voksne) i barnehager og skoler.

 • Saksliste årsmøtet.

  Vedlagt ligger den endelige sakslisten for vårt årsmøte i barnehagen.

 • Påsken 2021

  Det er i dag lagt et skriv i hylla til barna, hvor vi ønsker tilbakemelding på om barnet kommer i påskeuka, evt. når, eller tar fri.
  Minner om at barnehagen holder stengt om 7 barn eller mindre, har ønske om plass de aktuelle dagene.

  SVARFRIST 17. mars.

  PS: Svar ønskes på utgitt skriv, ikke pr. sms/mail.

 • "Mobbelov" og noe nytt i barnehageloven.

  Fra og med 1. januar 2021, kom det noen nye forandringer i barnehageloven. Den viktigste for barn, foreldre og ansatte sin del, er den såkalte "mobbeloven", det psykososiale barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag, og inneholder bl.a. en aktivitetsplikt hvor barnehagen har plikt til å undersøke, og evt. iverksette tiltak når man opplever at barn ikke har det bra i barnehagen, eller også kun ved mistanke om dette.

 • Gode inntekter fra basaren :)

  Det ble bra med penger etter loddsalget på årets basar!

 • Vinnere på vår basar!

  Her kommer oversikten over vinnere, og hvilken gevinst de stakk av med.

 • Forslag til nye vedtekter for barnehagen.

  Vedlagt ligger forslag til nye vedtekter for barnehagen.

 • Klart for basar!

  Trekningen på årets basar vil skje torsdag 11. februar.

 • Årsmøte på TEAMS.

  Eierstyret har bestemt at årsmøtet skal foregå på TEAMS.

 • Planleggingsdag fredag 29.januar.

  Minner om planleggingsdagen.

 • Webinar for foreldre, gratis: "Barns seksuelle helse, og forebygging av overgrep".

  https://www.mynewsdesk.com/no/kanvas/events/gratis-webinar-til-foreldre-skraastrek-foresatte-barns-seksuelle-helse-og-forebygging-av-overgrep-97021

 • Årsmøte i barnehagen.

  Årsmøtet i barnehagen blir torsdag 25.mars 2021 kl. 18. Om det ikke er mulig å gjennomføre dette møtet fysisk pga. korona, så vil møtet gjennomføres via TEAMS.

 • Gøtt nyttår!

  Vi ønsker dere alle et riktig godt nyttår, og gleder oss til å se dere igjen på mandag 4. januar!

 • Innbetaling til konto, basarpenger.

  Se vedlegg for info om innbetaling av basarpenger.

 • Info om årets SU.

  Følg linken for noe info om årets SU, og hva de planlegger. Kontaktinfo finner du også her.

 • Oppfordring til foreldre vedr. kutt i tilskudd!

  Dere som foreldre oppfordres herved av samarbeidsutvalget (SU), til å gå inn på linken i vedlegget og signere et opprop mot regjeringens forslag til kutt i tilskudd til private barnehager.

 • Tilbake til GULT NIVÅ.

  Da ble det med ei uke på rødt nivå, så går vi tilbake til gult fra og med mandag 16. november.

 • Overgang til rødt nivå!

  Da ble det overgang til rødt nivå igjen, fra og med mandag 9. november til og med fredag 13. november, i første omgang..

 • Årets juletrefest er avlyst.

  Menighetsrådet kommer ikke til å ta initiativ til å arrangere juletrefest på Sørskogbygda samfunnshus dette året, grunnet usikre tider med tanke på koronaen.

 • Sommerstengt barnehage

  SU (samarbeidsutvalget i barnehagen) har bestemt at barnehagen blir stengt 2 uker kommende sommer.

 • Flytskjema barn, nyoppståtte luftveisinfeksjoner.

  Vedlagt er flytskjema.

 • Flytskjema Covid-19 testing

  Vedlagt er flytskjema for Covid-19 testing.

 • Åpningstider fremover..

  Vi vil fortsatt ha de samme åpningstidene som vi har pr. nå, inntil videre.

 • Pressemelding: Ydalir bhg. på rødt nivå.

  Se vedlegg.

 • Pressemelding fra Elverum kommune

  Det er blitt påvist smitte av covid 19 på en foresatt ved Ydalir barnehage i Elverum.

 • Referat foreldremøte 10. september 2020

  Følg linken for referat fra høstens foreldremøte.

 • Samlet info om korona/barnehage/sjukdom.

  Se linken for info.

 • Nye endringer vedr. når barn/ansatte kan komme til barnehagen etter sjukdom.

  Da er det kommet noen justeringer på når barn/ansatte kan komme i barnehagen igjen etter sjukdom. Kort fortalt, ved god allmenntilstand, kan man komme i barnehagen igjen, selv om man hoster noe og er litt snørrete.

 • Siste oppdatering korona/smittevern/sjukdom

  Vi har i dag fått de siste oppdateringene fra kommuneoverlegen vedr. koronaen, sjuke barn, smittevernet osv.

 • Foreldremøte 10. september

  Foreldremøte utendørs i barnehagen torsdag 10. september kl. 18-20.

 • Nye utvidede åpningstider fra og med mandag 17. august 2020.

  Fra og med mandag 17. august er vi åpent kl.6.45-16.30.

 • Info til foreldrene om barnehagehverdagen og våre smitteverntiltak, ved de ulike nivåene (grønt, gult og rødt).

  En siste oppdatering fra UDIR. Informasjon til dere foreldre om barnehagehverdagen i disse tider, følg linken.

 • Barnehagene utvider åpningstiden.

  Se hva barnehagesjefen skriver vedr. utvidelsen av åpningstidene i barnehagene i Elverum kommune. Følg linken.

 • Planleggingsdager 2020/2021

  Oversikt over dette barnehageårets planleggingsdager.

 • Velkommen til nytt barnehageår!

  Sommerferien går mot slutten, og vi ønsker nye og "gamle" barn hjertelig velkommen til et nytt barnehageår!

 • Oppdatering sykdomstegn barn, og videre smittevern.

  Kommunelegen og barnehagesjefen kom i dag med noen oppdateringer vedr. sykdomstegn på barn, og smittevernet i barnehagen.

 • Oppdatert info vedr. smittevern og åpningstider.

  Det er lettelser på gang ang. smittevern og åpningstider, se linken.

 • Info om foreldrebetaling, gratis kjernetid.

  Infoskriv fra kommunen. Følg linken.

 • Nye faste åpningstider fra og med 4.mai til 31.juli 2020.

  Da har Elverum kommune besluttet at det blir nye faste åpningstider i barnehagene, kommunale og private, fra 4.mai til 31.juli 2020. Åpningstidene blir kl. 7.30-15.30. Se linken for videre redegjørelse og begrunnelse for beslutningen.

 • Årsmøte.

  Årsmøtet i barnehagen blir onsdag 6.mai kl. 18.

 • Planleggingsdag.

  Påminnelse om dette barnehageårets siste planleggingsdag.

 • Informasjon barnehageforeldre utdanningsdirektoratet, flere språk.

  Info på flere språk.

 • Noe presisering ang. oppstarten mandag 20. april.

  Vi har noen presiseringer å komme med vedr. oppstarten mandag.

 • Våre midlertidige reduserte åpningstider.

  Vedlagt ligger info om våre midlertidige reduserte åpningstider. Dette er tidsrammen barnehager i Elverum er satt til å forholde seg til.

 • Våre smitteverntiltak fremover.

  Følg linke for å lese våre smitteverntiltak de nærmeste ukene. Vær oppmerksom at forandringer kan komme fra høyere hold etter hvert.

 • Gjenåpning med reduserte åpningstider fra og med mandag 20. april.

  Vi gjenåpner!

 • Veilederen for barnehager er klar!

  Da kom endelig veilederen for smittevern i barnehagen, som vi vil jobbe ut fra fremover.

 • Ny info fra Elverum kommune.

  Justering i regler vedr. samfunnskritiske jobber.

 • Gradvis åpning av barnehager

  Elverum kommune ønsker å informere noe etter gårsdagens bestemmelser fra regjeringen vedr. en gradvis åpning av barnehagene.

 • Korrigering av foreldrebetalingen.

  Stopp i foreldrebetalingen. Faktura for april måned, skal ikke betales.

 • Noen ord fra barnehagesjefen i forbindelse forlenget stenging av barnehager.

  Her følger noen ord fra barnehagesjefen i Elverum kommune.

 • Fortsatt stengte barnehager!

  Barnehager er fortsatt stengt grunnet koronaviruset, frem til og med 13. april!

 • Tips til ulike nettsider og aktivteter.

  Legger ved noen linker med tips til ulike nettsteder og aktiviteter dere kan benytte dere av i disse dager.

 • Barnehagen stengt!

  Barnehagen er stengt fra og med fredag 13. mars 2020, til og med torsdag 26. mars, i første omgang.

 • Info koronavirus

  Følg linken for felles info til alle private og kommunale barnehager i Elverum kommune.

 • Kultur for læring

  I disse dager skal dere foreldre som har gitt samtykke om det, delta på en spørreundersøkelse i forbedringsarbeidet Kultur for læring i barnehagen. Målet med arbeidet er å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis slik at barna får realisert sitt potensial for trivsel, utvikling og læring. Dette er den andre av tre spørreundersøkelser vi skal ha. Den første var i fjor, nå er det denne, og så kommer den siste undersøkelsen høsten 2021.

 • Referat foreldremøte våren 2019.

  Et kort referat fra vårens foreldremøte, og litt om vår nye organisering kommende barnehageår.

 • Planleggingsdager.

  Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020.

 • Sommerferie 2019

  Sommerstengt i barnehagen.

 • Ny styrer i barnehagen (se "Tavla").

 • Bispevisitasen i Sørskogbygda 😁

  I dag har de minste barna vært med å lagt pynt av natur materiale til Bispevisitasen i Sørskogbygda kirke den 20.09😁

 • Vennskap😀

  To gode venner som leker Bukkene bruse med skogens eget lekematriell 😀 stubber og kongler👍

 • Barnegruppene

 • Stas med besøk av brannbil!

 • Godt å kvile på litt sammen

 • ÅRSPLAN 2015/2016

 • INFORMASJON OM FORELDREBETALING

  Til foresatte i private og kommunale barnehager.

 • REDUKSJON AV FORELDREBETALING

  Her kommer viktig informasjon fra Elverum kommune .....

 • Vellykket familieovernatting

  En kort oppsummering av en vellykket familieovernatting .....

 • BLOMSTERMESSE PÅ LISJØEN

  Vi har fått denne invitasjonen fra Sørskogbygda menighetsråd, og de håper selvfølgelig på stort oppmøte .....

 • NATURPILOTER


 • BETALING AV BARNEHAGEPLASS

  På årsmøtet i Sørskogbygda Naturbarnehage SA den 26.03.2015 ble det vedtatt at foreldrebetalingen skal følge den nasjonale maksprisen for barnehageplass, og at endringen skal gjøres gjeldende fra 1. mai. Videre er det vedtatt at satsene for kostpenger, søskenmoderasjon og kontingent skal videreføres.

 • BARNEHAGEVEDTEKTENE

  Barnehagevedtektene, med endring av 26.03.2015

 • SAMVIRKEVEDTEKTENE

  Samvirkevedtektene, med endring av 26.03.2015

 • Vår første trugetur

 • TUBFRIM

  Det er mange måter å støtte humanitært arbeid på. Å samle inn brukte frimerker er en av dem....

 • I NATUREN

  Nå som det er Friluftslivets år kan det vel passe å komme med påminnelsene fra dette lille diktet.....

 • sanger, rim, bøker og teater som blir brukt på Ekorngruppa februar 2015.

 • Dramatisering på Ekorngruppa.

  Eventyret om ekornet som hadde så stor hale.

 • BARNAS FJELL(TUR)VETTREGLER

  Barnehagen fikk tilsendt disse reglene fra Ingunn Brønstad i kommunen, og de er så gode at vi sender de videre ....

 • sanger og regle Ekorngruppa Januar 2015


 • Vi synger , leser og rimer på ekorngruppa desember 2014.

 • Internasjonal uke i barnehagen, 20 - 25 oktober

 • BARNEHAGEN ER 20 ÅR

  Den 1. november 2014 er det 20 år siden Sørskogbygda Naturbarnehage SA (den gangen Sørskogbygda Vels barnehage) ble åpnet.

 • En helt vanlig dag i Gapahuken, Elggruppa

 • NY LAVVO KLAR FOR BRUK

 • LEDIGE BARNEHAGEPLASSER

 • ÅRSPLAN FOR 2014/2015

 • HVERDAGSLYKKE

  I forbindelse med årets medarbeidersamtaler ble personalet i barnehagen utfordret til å si noe om hva de opplevde som hverdagslykke. Her kommer en liten "smakebit":

 • SAMARBEIDSUTVALGET

  Sammensetningen av samarbeidsutvalget er nå klart. De hadde sitt første møte 25. mars.

 • FORELDRERÅDET

 • Spikkeregler- Sørskogbygda Naturbarnehage